Fraude jonge asielzoekers

Ongeveer de helft van de alleenstaande minderjarige asielzoekers blijkt over zijn leeftijd te hebben gelogen als bij twijfel botonderzoek wordt gedaan. Dat heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) vandaag in de Tweede Kamer bekendgemaakt in een overleg over zijn Beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

Cohen baseert zijn bevindingen op onderzoek dat sinds begin vorige maand wordt gedaan in het Diagnostisch Centrum in Eindhoven. Daar wordt al in de aanmeldfase röntgenonderzoek bij jongeren gedaan die zich bij de grens aanmelden als zelfstandige minderjarigen, maar van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst vermoedt dat ze meerderjarig zijn. Tot dusver is in ruim honderd twijfelgevallen botonderzoek gedaan en bij vijftig procent is komen vast te staan dat sprake is van een hogere leeftijd dan opgegeven. Onderzoek bij minderjarige asielzoekers die al in de asielopvang zitten wijst een vergelijkbaar percentage uit.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers kunnen in de toekomst rekenen op een snelle afhandeling van hun asielverzoek, zo stelt Cohen in de nota. Zij moeten volgens hem binnen zes maanden duidelijkheid hebben. Het terugsturen van minderjarige asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsstatus wordt voortvarender aangepakt, aldus Cohen. Daarbij wordt nadrukkelijker rekening gehouden met opvangmogelijkheden in het land van herkomst.

De instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers is meer dan verdubbeld, van 2.660 in 1997 tot 5.547 vorig jaar. Zij vormden in 1997 8 procent van de instroom, vorig jaar was dat 14 procent.