Verkoop van Schelde kost staat 100 mln

De overname van de noodlijdende scheepswerf Koninklijke Schelde Groep uit Vlissingen door branchegenoot Damen Shipyards gaat de staat 100 miljoen gulden kosten.

Dat heeft minister Jorritsma (Economische Zaken) gisteren bekend gemaakt. Daarnaast zal de overheid Damen nog een gunstige lening geven voor een verhuizing van de scheepswerf van Vlissingen naar het Sloe-gebied bij Borssele, maar Jorritsma weigerde daarover details te verstrekken.

Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zeeland en Damen Shipyards uit Gorinchem bereikten deze week na moeizame onderhandelingen een akkoord over een verkoop van alle aandelen van De Schelde. De staat bezit 90 procent van de aandelen, de provincie Zeeland 10 procent.

De scheepswerf, die in hoofdzaak marineschepen bouwt, wordt voor een bedrag van één gulden verkocht. Het bedrag van 100 miljoen bestaat voor de helft uit het kwijtschelden van de 50 miljoen steun die de ministeries van Defensie en Economische Zaken De Schelde in 1998 gaven om het eigen vermogen te versterken. De andere helft wordt nu bijgedragen om opnieuw het vermogen te versterken en schulden af te lossen. Het bedrag dat de overheid kwijt is, is tientallen miljoenen hoger dan in februari werd afgesproken in een principe-overeenkomst. Tijdens het boekenonderzoek kwamen forse tegenvallers naar voren. Zo moest uitstel van betaling worden aangevraagd voor een onderdeel van KSG, Schelde Industrial Engineers & Contractors. Ook bleken er schuldeisers te zijn die miljoenen claimden.

Volgens minister Jorritsma heeft het de afgelopen maanden meerdere keren naar uitgezien dat de overname niet meer zou doorgaan, omdat Damen de extra tegenvallers niet wilde dragen. Defensie en Economische Zaken zagen zich wel genoodzaakt om meer bij te dragen omdat bij een faillissement drie marine-fregatten niet afgebouwd zouden worden. Ook wilde het ministerie van Defensie de kennis op het gebied van de bouw van marineschepen voor Nederland behouden. De nieuwe eigenaar zal zelf de komende tien jaar circa 100 miljoen investeren in de verhuizing naar het Sloe-gebied en de bouw van een overdekt marinedok. Damen heeft de garantie gekregen dat De Schelde zeker tot 2015 orders voor de bouw van marineschepen. De scheepswerf heeft daaraan niet genoeg om rendabel te worden. Damen wil daarom ook grote, luxe jachten bij de Schelde gaan bouwen. De vakbonden reageerden gisteren tevreden, omdat de werkgelegenheid voor het grootste deel van de 1.200 personeelsleden gewaarborgd lijkt.