Russen geven EU schuld van varkenssterfte

De varkenshouderij in Rusland kampt met veesterfte door ondervoeding. Volgens experts en betrokkenen in Moskou en de Wolga-regio Jaroslavl is dit mede het gevolg van concurrentievervalsing door de Europese voedselhulp. De EU ontkent een direct verband, maar geeft toe dat ,,individuele bedrijven'' mogelijk last hebben van de voedselleveranties.

Op ten minste twee agrarische complexen sterven dagelijks tientallen varkens de hongerdood. Op de boerderij Ostankino vlakbij Moskou zijn al 1.100 beesten bezweken, terwijl de fabriek Zalesje in de regio Jaroslavl sinds januari door honger en noodslachtingen al 7.700 stuks vee heeft verloren. Directeur Sergej Goloebev zegt dat de humanitaire hulp zijn toch al zieltogende megabedrijf de genadeslag heeft gegeven. ,,Vlees uit Europa en Amerika dat onder het mom van voedselhulp is ingevoerd, verpest de markt.''

Onderdirecteur Galina Mironova van het slachthuis van de stad Jaroslavl zegt dat de koelhuizen eerder dit jaar vol lagen met Frans en Duits vlees, waardoor de varkens van Zalesje niet geslacht konden worden toen er geen geld meer was voor voer. ,,Er was domweg geen opslagcapaciteit.''

Waarnemend zaakgelastigde Gilbert Dubois van de EU-missie in Moskou ontkent dat het Europese hulppakket, ter waarde van 500 miljoen dollar, de markt voor landbouwproducten in Rusland heeft ontwricht. ,,Ons doel was Rusland te helpen, en dat is gelukt. Wij hebben de levens van duizenden baboesjka's gered.'' De veesterfte, die zich ook in de kippenbranche voordoet, is volgens Dubois te wijten aan wanbeleid van de Russen. Directeur Ruud Loman van Agro International, een Nederlandse vleeshandelaar die al sinds 1992 in Rusland actief is, vindt dat onzin. ,,Die Europese hulp is hulp aan onze eigen boeren en niet aan de Russische. Telkens wanneer er een partij vlees in St. Petersburg wordt ontscheept, zet dat de prijs onder druk.'' Zowel het Europese hulpprogramma als het Amerikaanse (ter waarde van 650 miljoen dollar) omschrijft hij als ,,dumping van overschotten''.

REPORTAGE: pagina 5

    • Frank Westerman