RELNICHTEN

Wie het met wie doet, op welke wijze en onder welke omstandigheden verschilt in menige cultuur nogal eens met wat daaromtrent in die cultuur wordt verondersteld en/of toelaatbaar geacht. Hetzelfde blijkt bij een al of niet historische vergelijking van diverse culturen onderling. Zo rangschikte Joost den Damhouder (ed. 1642) onder `sodomie' `vleeschelijcke conversatie' met `Turcken, Sarasynen of joden'. Die verschillen doen zich eveneens voor bij de vraag wat als afwijkend gedrag wordt bestempeld, bij de sociale controle en bij de eventuele strafbaarheid.

Het is tegen deze achtergrond even absurd om over een klassiek Atheense homoscene en relnichten te spreken als te stellen dat het daar toen alleen ging om hooggestemde pedagogische doeleinden of initiatieriten (`Klassieke relnichten', W&O, 6 mei). Zelfs Hans Licht was in `Sexual life in ancient Greece' (in het Duits reeds gepubliceerd in 1925) heel wat genuanceerder. Een evenwichtige historisch-antropologische benadering van `seks door de eeuwen heen' is in ieder geval te vinden in John Boswell's `Christianity, Social Tolerance and Homosexuality', University of Chicago Press, 1980.

    • F.E. Frenkel