POËZIE

De VSB-prijs voor Nederlandse poëzie (50.000 gulden) is toegekend aan K. Michel voor zijn derde bundel Waterstudies. Hij krijgt de prijs op 8 juni, tijdens een ook aan de andere vijf nominés (Gerbrandy, Hertmans, Jellema, Koenegracht, Nolens) gewijde avond in de Rode Hoed in Amsterdam.

`Bij Michel overheerst lichtvoetigheid. De metaforen in zijn verzen koketteren gretig met triviale informatie. En anders dan bij echte filosofen is het mechaniek van zijn teksten niet de ratio maar de associatie. (-) hij heeft een scherp oog voor schuinse sporen in literatuur en werkelijkheid'

Arie van den Berg, 25 juni 1999.

Waterstudies is verschenen bij Meulenhoff. Prijs ƒ29,90.

****