Overtreding milieuregels vaak gedoogd

Overheden zijn te vaak geneigd overtredingen van de milieuvergunning door bedrijven te gedogen. Dat zegt politiechef D. van Dop, die betrokken is bij de oprichting van de landelijke milieugroep van de CRI.

Van Dop herkent een vast patroon: bedrijven overschrijden de grenzen van hun vergunning en de overheid past de vergunning vervolgens aan de overschrijding aan.

Gisteren werd bekend dat het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks de grenzen van zijn vergunning te buiten ging en dat de overheid die overschrijding eerst gedoogde en ten slotte fiatteerde met een nog ruimere vergunning. Bij controle van het bedrijf in 1998 merkte een medewerker van het ministerie van Defensie dat er geen drie zeecontainers op het terrein van S.E. Fireworks stonden, zoals omschreven in de toenmalige vergunning, maar zeven. De controleur noteerde: ,,Van mijn kant is hiertegen geen bezwaar, een en ander moet wel vastgelegd worden.''

Bedrijven zetten gemeente of provincie regelmatig voor het blok, aldus Van Dop, die eerst bij de milieu-inspectie van VROM werkte en later als recherchechef deel uitmaakte van de werkgroep aanpak zware milieucriminaliteit. ,,Ze doen iets zonder medeweten van de overheid, omdat ze denken: ik krijg toch wel een vergunning. En het komt veel te weinig voor dat de overheid zo'n club terugfluit'', zegt Van Dop, die erbij aantekent dat hij als politieman ,,natuurlijk alleen de slechte zaken'' ziet.

Van Dop wijt de toegeeflijke houding bij lagere overheden aan het ontbreken van een centrale regie bij de handhaving van de milieuvoorschriften. ,,Er is heel veel toezicht, maar allemaal op onderdeeltjes. En de informatie is versnipperd over al die instanties. Signalen dat er iets niet goed zit, blijven in die hokjes hangen.''

De regels zijn voor lokale ambtenaren vaak te ingewikkeld, denkt Van Dop. Bovendien moet hij kunnen terugvallen op een hogere autoriteit voordat hij de beslissing neemt of hij een bedrijf met veel arbeidsplaatsen gaat aanpakken.

Dat de milieuwetgeving ook voor bedrijven moeilijk is, blijkt uit de jaarcijfers die de Rijksverkeersinspectie gisteren vrijgaf. ,,De meeste bedrijven willen graag aan de regels voldoen, maar ze worden gedwarsboomd door het enorm complexe web van regels en regelingen'', heet het in dit rapport.

Van Dop is al zestien jaar betrokken bij projecten die de centrale regie moeten versterken. ,,Het is een terugkerend ritueel na grote affaires en rampen: de roep om centraal toezicht.'' Hij denkt dat het via de landelijke milieugroep van de CRI nu wel gaat lukken.

    • Bas Blokker