Omissie kostte Brink miljoenen

Nina Brink heeft kort voor de beursgang twee verkoopovereenkomsten van aandelen World Online ingrijpend aangepast. Dat kost haar ten minste tientallen miljoenen guldens. De overeenkomsten zijn gewijzigd, omdat Brink en ABN Amro er te laat achter kwamen dat deze niet volledig stonden vermeld in het voorlopige prospectus.

Dat zegt de oprichter en voormalige topvrouw van het internetbedrijf in een vraaggesprek met deze krant. Het is voor het eerst dat Brink haar visie geeft op de dramatisch verlopen beursgang. Gedupeerden keken tot nu toe vooral naar een aandelentransactie van Brink met het Amerikaanse Baystar.

De twee andere transacties, net als de Baystardeal gedaan op 27 december, trokken minder aandacht.

Brink zegt nu dat haar vennootschap Kalexer aanvankelijk op dezelfde voorwaarden aandelen heeft verkocht aan Baystar als aan Mallowdale en Reggeborgh, vennootschappen van de Zwitserse familie Sandoz en bouwmagnaat D. Wessels. Van alledrie ontving Brink zes dollar per aandeel en het recht op vijftig procent van de meerwinst bij doorverkoop. In het prospectus stond alleen de meerwinstclausule vermeld van Brink met Baystar.

Brink zegt dat ze op 3 maart ontdekte dat het prospectus onvolledig was in het bijzijn van ABN Amro-emissieleider Jan de Ruiter. Die stelde haar voor de keuze: het prospectus aanpassen, maar dat betekende uitstel van de beursgang, of het recht op de meerwinst van Mallowdale en Reggeborgh laten lopen. Brink koos voor het laatste. Dat kost haar 200 miljoen gulden op een koers van 43 euro.

Brink zegt dat ze uitspraken over haar transacties met de banken heeft ingestudeerd. Haar publieke uitlatingen zijn bekritiseerd omdat ze misleidend zouden zijn geweest.

DOSSIER: www.nrc.nl

    • Jannetje Koelewijn