KLOON

In zijn artikel over het kloneren van mensen (W&O, 20 mei), spreekt Piet Borst zijn bewondering uit voor de bio-ethicus Greg Pence, die onnatuurlijkheid, aangevoerd als bezwaar tegen klonering, verwerpt als een echt flutargument, aangezien ons hele geciviliseerde bestaan onnatuurlijk is. Een vreemde redenering in mijn ogen. Als je er moeite mee hebt dat ons geciviliseerde bestaan steeds meer onnatuurlijkheid bevat, spreekt het toch vanzelf dat je je verzet tegen nóg meer onnatuurlijkheid. Hoe kun je dat dan een flutargument noemen?

Jammer dat Piet Borst niet verder ingaat op woorden als `(on-)natuurlijk' en `geciviliseerd' en op wat er, bij het gebruik van dit soort woorden, aan levensvisies ten grondslag ligt. Daarbij spelen rechten van planten, dieren en mensen op (natuurlijk?) bestaan en (natuurlijk?) voortbestaan een rol, en de macht om rechten te realiseren. Het gaat dus niet om een bijkomstigheid, maar om de mogelijkheden van leven op aarde, waarbij, direct of indirect, alle levensvormen betrokken zijn.

Dat de wetenschap in haar enorme vaart niet te stuiten is, is duidelijk, maar vragen opwerpen over de richting, liefst vooraf, vóór een mogelijke catastrofe, en daar ook rekening mee houden in regelgeving, is toch wel het minste. Uit zijn artikel maak ik op dat Borst daar, uitgezonderd vragen van pragmatische aard, weinig of geen behoefte aan heeft. Jammer. Meer dan jammer: gevaarlijk.

    • Annelies Sturm