Eindexamens

. Het Landelijk Aktiecomité Scholieren heeft tot nog toe 21.600 klachten ontvangen over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Dat zijn er ruim vijfduizend meer dan vorig jaar. Woensdag worden de laatste examens afgenomen. In totaal doen meer dan 205.000 scholieren deze maand examen.