Akkoord tegen werken op zondag

. De Partij van de Arbeid en de Christenunie (waarvan RPF en GPV deel uitmaken) hebben een gelegenheidscoalitie gesloten met betrekking tot het werken op zondag. Samen hebben de partijen een wetsvoorstel in de maak dat werknemers de mogelijkheid biedt om, als hun werkgever hun vraagt te werken op zondag of op onregelmatige tijden, dit zonder nadere opgaaf van redenen te weigeren.

De Tweede-Kamerleden J. Bussemaker (PvdA) en L. van Dijke (Christenunie) hebben hierover een akkoord bereikt. Van Dijke: ,,Het werken op zondag en tijdens onregelmatige tijden legt een steeds groter beslag op het privé-leven van mensen.'' Werkgevers zetten volgens hem hun werknemers ook steeds meer onder druk om op zondag te werken. De PvdA en Christenunie vinden daarom dat een werknemer het werken op bepaalde tijden moet kunnen weigeren. Alleen als er bedrijfsomstandigheden zijn die het werken op bijvoorbeeld zondag echt nodig maken, kan de werknemer niet weigeren. ,,Dit voorstel geldt dus niet voor een buschauffeur of politieagent.'' Welke categorieën werknemers precies van het weigeringsrecht worden uitgezonderd is nog niet in detail vastgelegd.

Volgens Van Dijke is het voorstel niet alleen bedoeld voor mensen met een religieuze achtergrond. ,,In de Arbeidstijdenwet staat dat de zondag een collectieve rustdag is. Mensen willen ook vrij hebben voor zorgtaken of om te sporten.'' Het Kamerlid Bussemaker benadrukt dat het voor de PvdA ,,om een breder probleem'' gaat dan alleen het werken op zondag. ,,Wij willen dat ook mensen met zorgverplichtingen individueel eisen kunnen stellen aan hun arbeidstijden.'' Het voorstel is te zien als verzet tegen de 24-uurseconomie.

Volgens Van Dijke sluit het voorstel aan op het recht dat werknemers krijgen op deeltijdarbeid. Hij rekent op steun van het CDA, GroenLinks en de SP. Daarmee zou het wetsvoorstel een meerderheid krijgen in de Tweede Kamer.