ADEMSTOP IN DE SLAAP LEIDT OP TERMIJN TOT HOGE BLOEDDRUK

Lijders aan het Obstructief Slaap Apneu Syndroom, de hevigste vorm van snurken gepaard gaand met tijdelijke ademstilstand, hebben een grote kans om later in hun leven een te hoge bloeddruk te krijgen. (New England Journal of Medicine, 11 mei).

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) is een vaak voorkomende (2% van de Nederlandse vrouwen en 4% van de Nederlandse mannen hebben OSAS) ademhalingsstoornis waarbij de patiënt enkele malen per nacht wakker schrikt door ademnood. De lucht kan niet door de luchtpijp naar de longen door een anatomische afwijking zoals grote keel- en neusamandelen of doordat een zacht verhemelte tegen de achterwand van de keelholte drukt. Lichte OSAS-patiënten overkomt dit maximaal 5 keer per uur tijdens de slaap, terwijl zware OSAS-lijders meer dan 15 keer per uur opschrikken door het stokken van de ademhaling. OSAS-patiënten klagen over vermoeidheid overdag, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen. De zware snurkers hebben bovendien vaker last van lichamelijke afwijkingen zoals impotentie en een te hoge bloeddruk.

Om te onderzoeken of OSAS ook een voorbode van een hoge bloeddruk is, lieten Amerikaanse preventieartsen 893 ambtenaren van de staat Wisconsin een nacht slapen gekoppeld aan een monitor. Tijdens de slaap registreerden de artsen onder andere de ademhaling van de patiënten. Wanneer de ademhaling langer dan 10 seconden uitbleef, noemden de onderzoekers dit een ademstop. Na vier jaar riepen de onderzoekers de ambtenaren weer op om hun bloeddruk te laten meten. Zij koppelden de gegevens over de bloeddruk na vier jaar aan het aantal apneus dat de mensen tijdens de slaaptest gehad hadden.

Mensen met een lichte OSAS hadden na vier jaar bijna anderhalf maal meer kans op een te hoge bloeddruk dan mensen zonder apneus. Voor matige OSAS-patiënten (met gemiddeld 5 à 15 apneus per uur), was die kans tweemaal groter, en voor zware snurkers driemaal. OSAS verhoogt de kans op hypertensie na vier jaar dus fors. Het onderzoek gaf geen opheldering over het mechanisme waardoor OSAS een hoge bloeddruk kan veroorzaken, maar toonde alleen aan dát OSAS een voorbode van een te hoge bloeddruk kan zijn.

OSAS is goed te behandelen: door een slangetje in de neus te brengen dat tijdens het slapen constant lucht in de luchtwegen blaast, blijft de luchtweg goed doorgankelijk. Soms kan ook een operatie de doorgang verbeteren. De onderzoekers pleiten voor een behandeling met deze techniek die een te hoge bloeddruk kan voorkomen.

    • Nienke van Trommel