Wethouder vroeg geld aan bedrijven

De Valkenswaardse wethouder P. Geldens heeft 100.000 gulden gevraagd aan drie lokale ondernemers, onder wie wegenbouwer Van den Bogaart en installateur Snoeks. De bedrijven ontvangen regelmatig opdrachten van de gemeente.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. De feiten, die uit december 1993 dateren, worden door Geldens (wethouder financiën en economie) niet ontkend. Hij zegt evenwel dat het door de ondernemers verstrekte geld een ,,inmiddels terugbetaalde lening'' betreft. Het geld zou bedoeld zijn geweest om tijdelijke financiële problemen van zijn zoon te verhelpen.

Uit onderzoek van deze krant blijkt tevens dat een andere wethouder, R. Theus-Hoeben (sociale zaken, onderwijs), giften heeft aangenomen van installateur Snoeks. Ze verbleef afgelopen jaren samen met haar echtgenoot (tot oktober ambtenaar bouwen en wonen van de gemeente Valkenswaard) een aantal keer in het Spaanse zomerverblijf van Snoeks. Echtgenoot P. Theus omschrijft de kosteloze vakanties desgevraagd als ,,vriendenreizen''.

Het openbaar ministerie in Den Bosch neemt op korte termijn een besluit over het instellen van een strafrechtelijk onderzoek in Valkenswaard. Dat zegt persofficier G. Bos. Waarnemend burgemeester H.J. Hendriksen van Valkenswaard bevestigde vanmorgen dat hij justitie woensdag heeft geïnformeerd over ,,zaken die samenhangen met de bestuurscultuur in het gemeentehuis''. ,,In het justitieel onderzoek kunnen ook nieuwe feiten worden betrokken'', aldus officier Bos.

Tot de zaken die Hendriksen gemeld heeft bij justitie behoren niet de nieuwe feiten rond Geldens en Theus. Het gaat, onder meer, om een affaire rond het hoofd openbare werken. De man werd acht maanden geleden ontslagen, omdat hij giften had aangenomen van wegenbouwer Van den Bogaart. Bij het ontslag werd justitie niet ingeschakeld ,,omdat zijn gezin al zwaar getroffen was'', aldus wethouder P. Geldens.

Dat justitie nu alsnog is geïnformeerd, houdt verband met de resultaten van een onderzoek naar de bestuurscultuur. Een commissie onder leiding van mr. J. Dosker, waarnemend burgemeester van Geertruidenberg, had daarover onlangs een vernietigend oordeel. Volgens Dosker manipuleren de drie wethouders het ambtenarenkorps en geven ze vooraf aan hoe een advies eruit moet zien. Ook dreigen ze ambtenaren regelmatig met ontslag. Bij aanbestedingen blijken bovendien bedrijven bevoordeeld te worden. Als een van de hoofdschuldige werd wethouder Geldens aangewezen.

Het rapport Dosker leidde niet tot het opstappen van de drie bekritiseerde wethouders van de lokale partij Valkenswaardse Belangen (VB). Zij overleefden gisteravond in een raadsvergadering een motie van wantrouwen. Wel werd de afspraak gemaakt dat de raadsfracties snel gaan onderhandelen over een nieuw college.

    • Joep Dohmen