Wegenbouwers hinderen bus

Maatregelen van wegbeheerders voor het afremmen van het autoverkeer leveren grote problemen op voor het openbaar vervoer per bus. De aanleg van drempels, rotondes, wegversmallingen en de omleiding van het verkeer om de bebouwde kom leiden veelal tot langere reistijden, het missen van aansluitingen en verminderd rijcomfort voor passagiers en buschauffeurs. Dit stelt de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) in een rapport.