Unice: schulden sneller regelen

Lidstaten van de Europese Unie moeten voor 2003 hun faillissementswetgeving aanpassen om ondernemingen en individuen te stimuleren meer risico's te nemen.

Dat is een van de aanbevelingen van de Europese werkgeversorganisatie Unice in haar vandaag gepubliceerde rapport `Stimulating Creativity and Innovation in Europe'.

In dit jaarlijkse zogenoemde `Benchmarking-rapport' vergelijkt Unice, waarbij alle belangrijke werkgeversorganisaties in de EU zijn aangesloten, de Europese Unie en de Verenigde Staten, met name op het gebied van innovatie en nieuwe technologie.

Uit het Unice-rapport blijkt dat de Amerikaanse faillissementswetgeving weliswaar streng is, maar dat faillissementen veel minder lang op ondernemers blijven drukken dan in lidstaten van de Europese Unie. Ondernemers kunnen hierdoor na een faillissement veel gemakkelijker een nieuw bedrijf starten.

In de VS is een faillissement al na een jaar afgewikkeld, waarna crediteuren geen claim meer kunnen leggen op activa van de gefailleerde ondernemer. In de onderzochte EU-lidstaten is dat gemiddeld 8,5 jaar. In Griekenland duurt de afwikkeling van een faillissement net als in de VS een jaar, waarna Nederland volgt met 3 jaar.

In Ierland kunnen crediteuren nog 12 jaar aanspraak maken op activa van gefailleerde ondernemers en in Zwitserland (geen EU-lidstaat) is dat zelfs 20 jaar. Unice spreekt van ,,stigmatisering en onnodige barrières'' voor ondernemerschap.

Uit de studie van Unice blijkt ook dat meer dan drie keer zoveel Amerikanen betrokken zijn geweest bij een startende onderneming dan EU-burgers: 8,5 procent van de volwassenen in de VS tegen gemiddeld 2,4 procent in de zes onderzochte EU-lidstaten (Italië, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Finland).

Unice doet in haar vergelijkend onderzoek nog een reeks aanbevelingen voor de EU, waaronder versnelling van de liberalisering van de financiële sector, vereenvoudiging van publiek-privaat partnerschap en vergroting van de mededinging rond publieke onderzoekscontracten.

Een aantal aanbevelingen komt overeen met besluiten van de recente Europese top in Lissabon over de informatiemaatschappij.

    • Hans Buddingh'