Twijfel aan wapenbeleid IRA

De pro-Britse Ulster Freedom Fighters (UFF) zijn er niet van overtuigd dat het Ierse Republikeinse Leger al zijn wapens buiten gebruik stelt, en zal daarom internationale waarnemers niet toestaan hun wapenvoorraad te controleren. Eerder deze maand kondigde de IRA aan bereid te zijn de wapens definitief achter slot en grendel te houden en door waarnemers te laten controleren. Dat zou het vredesproces weer op gang kunnen brengen en de ontbonden Noord-Ierse regering onder leiding van David Trimble nieuw leven inblazen. Dit weekeinde beslist de UUP, de partij van Trimble of de toezegging van de IRA voldoende is om de regering te hervatten.