Pas verschenen Non fictie

Tom Phijffer: Het gelijk van Multatuli. Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief.

Bas Lubberhuizen, 144 blz. ƒ29,90

Assistent-resident Eduard Douwes Dekker was niet alleen door zijn geweten, maar ook door zijn ambtseed gedwongen om de koloniale misstanden in Nederlands Indië aan te kaarten, stelt de Amsterdamse advocaat Tom Phijffer na studie van een groot aantal ambtelijke verordeningen en parlementaire verslagen.

Hans Crombag: De man uit Susquehanna. Over psychologie, recht en moraal. Contact, 255 blz. ƒ49,90

Essaybundel van prof.dr. H.F.M. Crombag, rechtspsycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij schrijft over de psycholoog B.F. Skinner (`de man uit Susquehanna'), creativiteit bij mensen en dieren, het geheugen van getuigen, omgangsvormen van rechters, het nut van de utopie en de black box van de menselijke geest.

Dirk Jan ten Geuzendam: Schaaklezen. L.J. Veen, 160 blz. ƒ29,90

Bundel artikelen uit Vrij Nederland van schaakjournalist Dirk Jan Geuzendam, die eerder de schaakroman Het geheime wonder publiceerde. Alle stukken worden gevolgd door een bespreking van een schaakpartij.

Sabrina Corbellini: Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters `Blome der doechden' en de Italiaanse `Fiore di Virtù'. Prometheus, 309 blz. ƒ49,50

Proefschrift over de overeenkomsten tussen de Blome der doechden van de diplomaat en schrijver Dirc Potter (1370-1428) en het Italiaanse traktaat Fiore di Virtù, een van de meest verspreide en gelezen middeleeuwse teksten. Deel 22 van de reeks Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, onder redactie van F. van Oostrom en W. van Anrooij.