'Minder barrières voor EU-werknemers'

Het kabinet wil dat het voor mensen uit andere EU-lidstaten makkelijker wordt om in Nederland te werken. Op papier is er al vrij verkeer van personen mogelijk, maar daar komt in de praktijk nog weinig van terecht. Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd hoe het de bureaucratische obstakels kan wegnemen. Voor Nederland is dit van groot belang gezien het nijpende personeelstekort. Eind vorig jaar stonden er 170.000 vacatures open, waarvan 40 procent moeilijk vervulbaar waren. De obstakels zijn onder meer verschillen in belastingtarieven en stelsels van sociale zekerheid tussen de EU-lidstaten.