Land van vermaak

In de recensie van Walter S. Gibson's Pleasant Places (Boeken 19.5.2000) is door een redactionele inkorting een storende fout geslopen. De eerste zin van de vijfde kolom had moeten luiden: Zou het toeval zijn dat de opkomst en verspreiding van het Hollandse landschap en zijn Vlaamse voorafschaduwing in de zestiende eeuw, chronologisch samenvallen met opeenvolgende golven van propaganda voor het gebruik, in literatuur en wetenschap, van de moedertaal in plaats van het Latijn?