Kamer wil dat staat kan worden vervolgd

Minister Korthals (Justitie) is bereid te onderzoeken of de staat in voorkomende gevallen strafrechtelijk kan worden vervolgd en hoe dat bij wet geregeld zou moeten worden. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de rijksoverheid, net als lagere overheden, voor de strafrechter moet kunnen worden gebracht als zij buiten haar boekje gaat bij `handelen dat redelijkerwijs niet meer tot een overheidstaak kan worden gerekend'.

De minister voorziet wel grote problemen, zo liet hij gisteren weten tijdens een overleg in de Kamer over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen. Hij gaf toe dat dit geen belemmering mag zijn bij de beantwoording van de principiële vraag of de Staat al dan niet immuun moet blijven voor het strafrecht.

Aanleiding tot die vraag vormen de zogeheten Pikmeerarresten van de Hoge Raad. Daarbij stond een veroordeling van het gerechtshof in Leeuwarden ter discussie over het geven van feitelijke leiding aan een door de gemeente Boarnsterhim gepleegd milieudelict. Leidraad voor de Hoge Raad is dat de overheid zich als iedere burger dient te houden aan de wet.