Haarlemsche Courant

Uit de bespreking van Elsbeth Etty van de roman van Conny Braam De woede van Abraham (Boeken 19.5.2000) blijkt dat — volgens de schrijfster Braaam — de verslaggeving in de Opregte Haarlemsche Courant over het graven van het Noordzeekanaal lang niet zo oprecht was als het bijvoeglijk naamwoord `opregte' suggereert.

Hier doemt een oud misverstand op. Het woordje `opregte' dat acht jaar na de oprichting van de courant in de kop verschijnt, drukt slechts uit dat oprichter Abraham Casteleyn als enige gerechtigd is binnen de stadsmuren van Haarlem een krant te drukken en uit te geven. Het woordje `opregte' heeft dus niets van doen met een al dan niet oprechte verslaggeving in de Opregte Haarlemsche Courant en men kan er dus niet de conclusie aan verbinden die Corry Braam voor haar verhaal gebruikt en waaronder zij haar hoofdfiguur gebukt laat gaan als hij merkt dat zijn `chef' Conrad Busken Huet schrapt in zijn verslagen.

Bij de fusie met `Haarlems Dagblad' (mei 1942) bleef de oude naam als onderkop gehandhaafd, evenals de oude jaargang. Zodat `Haarlems Dagblad' sindsdien verschijnt met twee jaargangen in de kop.

    • Hans Ratsma