Gerbrandy

In het interview van Pieter Steinz met Piet Gerbrandy (CS 19 mei) doet Gerbrandy weer eens een uithaal naar de Herodotos-vertaling van de hand van Hein van Dolen: dat is geen vertaling maar een populaire bewerking. Hein van Dolen heeft onlangs in een debatmiddag rekenschap afgelegd van zijn vertaling en vertaalopvatting, en in detail de kritische opmerkingen van deze en gene weerlegd. Gerbrandy heeft bij die gelegenheid geweigerd zijn kritiek met enig voorbeeld te adstrueren — om nu dan weer zijn kritiek te herhalen, opnieuw in bewoordingen die zo algemeen zijn gehouden dat een weerlegging onmogelijk is. Zo komen we natuurlijk niet verder. Geïnteresseerden kunnen in het eerstvolgende nummer van Tirade de uiteenzetting van Van Dolen over zijn vertaling nalezen.

    • Wilfried Uitterhoeve
    • Uitgeverij Sun Nijmegen