Ergernis in Kamer over `fraude' bij spoortunnel

De Tweede Kamer heeft gisteren de eerder deze maand aan het licht gekomen fraude bij de bouw van de Schipholtunnel krachtig veroordeeld. Het Tweede-Kamerlid Leers (CDA) sprak tijdens een overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) van ,,ranzig gedrag''.

Ook de woordvoerders van andere partijen laakten de handelwijze van NS-dochter Strukton en het bouwconcern HBW, een dochter van de Hollandse Beton Groep. Ze verlangden van de minister dat zij maatregelen zou nemen om te voorkomen dat zich een dergelijke situatie ooit zou herhalen. Ook de Nederlandse Spoorwegen, die als opdrachtgever optraden, moesten het ontgelden.

Verscheidene Kamerleden pleitten ervoor de bouwbedrijven in de toekomst uit te sluiten van nieuwe overheidsopdrachten, als inderdaad vast komt te staan dat ze zich aan onoirbare praktijken hebben schuldig gemaakt. Netelenbos drong er bij de Kamerleden evenwel op aan niet te hard van stapel te lopen. ,,Ik vraag u niet te wild te opereren'', aldus de minister. ,,Het moet bestuurlijk allemaal wel zindelijk gaan. Wacht eerst eens af wat justitie doet.''

Beide bedrijven stuurden de overheid in de jaren negentig deels valse facturen toe en eigenden zich bovendien per saldo een veel grotere winst toe dan in het contract voor de tunnel was afgesproken. Netelenbos heeft geëist dat de NS de extra winst ter waarde van ruim tachtig miljoen gulden alsnog aan het rijk terugbetaalt, iets wat het bedrijf tot dusverre heeft geweigerd. Het openbaar ministerie in Haarlem onderzoekt intussen of de valse facturen tot strafvervolging kunnen leiden.

Het Kamerlid Van der Steenhoven (GroenLinks) nam het Netelenbos zeer kwalijk dat ze de Kamer niet eerder had ingelicht over de affaire, die vorig jaar al in kleine kring bekend was. De meeste fracties vroegen zich bezorgd af of dit soort fraude zich ook bij andere bouwprojecten had voorgedaan. Netelenbos verzekerde hen van niet. Anders dan de Schipholtunnel waren die namelijk openbaar aanbesteed, waardoor de kans op onregelmatigheden veel geringer was, aldus de minister.