Borst: Medicijnen worden duurder

Minister Borst (Volksgezondheid) verwacht dat in 2002 de medicijnen die buiten de ziekenhuizen worden verstrekt bijna negen miljard gulden zullen kosten, zo'n negenhonderd miljoen gulden meer dan waarvan zij in september, in de begroting voor de zorgsector, nog van uitging. Dit komt volgens haar doordat er meer nieuwe (meestal dure) medicijnen op de markt komen dan verwacht, een aantal maatregelen om de groei af te remmen minder oplevert dan voorzien en het langer duurt voordat onder andere meer artsen zuiniger gaan voorschrijven dan was aangenomen, zo schrijft Borst de Tweede Kamer.