Aristoteles

H. Brandt Corstius' venijnige recensie van dr. Schomakers' boek deed mij denken aan de Göttinger recensent die we ons na twee eeuwen alleen nog maar herinneren als de man die Kants monumentale Kritik der reinen Vernunft afkraakte (Boeken 5.5.2000). Ik heb Schomakers' boek met grote waardering gelezen en vind zijn inleiding, annotatie en nawoord voortreffelijk en helder. Tijdens het lezen van de vertaling heb ik op enkele plaatsen de Griekse tekst erbij gehaald zonder iets te ontdekken waarmee ik het niet eens kan zijn. De enkele zin waarmee de recensent zijn kennis van het Grieks etaleert, is mijns inziens correct vertaald. De 81 mogelijke, door hem genoemde, varianten lijken mij niet meer dan een door onwelwillendheid geïnspireerde grap. Een eminente Aristoteles-kenner als Schomakers wordt bij het vertalen mede geleid door zijn inzicht in het gehele denken van Aristoteles en kiest de vertaling die naar zijn mening het best met dat denken in overeenstemming is. Anderen kunnen het met zijn keuze oneens zijn, maar met de methode is niets mis. Kortom, ik meen dat Schomakers' boek een waardevolle bijdrage tot de Aristoteles-literatuur is, waarvan de vormgeving bovendien door uitgeverij Damon bijzonder goed is verzorgd. Ik raad dan ook geïnteresseerden van harte aan zich niet door BC van de wijs te laten brengen.

    • Dr. M.G.J. Beets