Werkgevers slordig met RSI-klachten

,,Rondom de ziekte RSI wordt maar wat aangeklooid. De meeste werknemers met RSI-verschijnselen gaan zo snel mogelijk weer aan het werk uit angst afgekeurd te worden.''

Dat concludeert het Bureau Beroepsziekten van de vakcentrale FNV. Het bureau bestaat sinds 1mei en heeft, zonder aan de weg te timmeren, al omstreeks de vijftig meldingen binnen. Driekwart van die zaken loopt waarschijnlijk uit op een claim tegen de werkgever, zegt W. Eshuis van het bureau. Twee eerdere claims leidden tot vergoedingen van 15.000 en 60.000 gulden.

Bij de meeste organisaties is nog altijd weinig aandacht voor RSI. Slechts de helft van de bedrijven waar deze beroepsziekte kan toeslaan besteedt er aandacht aan. ,,Ze weten het vaak niet eens en als ze het weten zijn hun maatregelen te beperkt'', concludeert onderzoeksinstituut TNO.

Van de ruim 2,5 miljoen mensen die dagelijks aan beeldschermen werken heeft 40 procent last van pijn in de nek, stijve armen of schouders of tintelingen in handen en vingers. Verwaarlozing van die klachten leidt onherroepelijk tot moeilijk te herstellen gezondheidsschade of arbeidsongeschiktheid.