Weerstand tegen windmolens in zee

Milieuorganisatie De Noordzee, het Productschap Vis en de ANWB waarschuwen het kabinet voor een wildgroei van windmolenparken in de Noordzee. Ze vinden dat het kabinet moet afzien van het experimentele windmolenpark voor de kust van Egmond indien plannen voor een windmolenpark verder in zee ook haalbaar blijken te zijn. Voorkomen moet worden dat er twee of drie windmolenparken ongeveer tegelijkertijd worden gebouwd, zo stellen de organisaties in een brief aan het kabinet.

Het kabinet heeft onlangs ingestemd met de bouw in 2002 van een demonstratiepark voor ongeveer 70 windmolens, ongeveer 8 kilometer uit de kust van Egmond, binnen de territoriale wateren van Nederland in ongeveer 15 meter diep water. Dit najaar wordt de bouw van het park openbaar aanbesteed. De kosten worden geraamd op 400 miljoen gulden, waarvoor het rijk ongeveer 60 miljoen gulden subsidie verleent. Het park zou in 2002 in bedrijf moeten gaan.

Onlangs heeft echter ook het bedrijf E-Connection vergunningen aangevraagd voor de bouw van een aantal windmolenparken verder op zee. Op korte termijn zijn twee windmolenparken voorzien met ieder 60 turbines op ongeveer 23 kilometer in zee ter hoogte IJmuiden en van Egmond, buiten de territoriale wateren. Het bedrijf stelt dat de bouw van een park in diepere wateren technisch haalbaar is. Het bedrijf is onlangs begonnen met het opstellen van een milieueffectrapportage voor de bouw in 22 meter diep water, en denkt de parken in de zomer van 2002 bedrijfsklaar te hebben. De milieuorganisaties hebben een voorkeur voor een locatie ver uit de kust.