Stellingen

In de behoeften-hiërarchie van Maslow ontbreekt: thrill.

E. COX-WOUDSTRA, Rijksuniversiteit Groningen

De kunst van het liegen wordt zwaar onderschat als sociaal bindmiddel.

Z.L. HABERHAM, Universiteit Utrecht

Iedere bewoner van Nederland heeft, ongeacht de ernst van zijn vergrijp, bij veroordeling recht op hoger beroep, terwijl vluchtelingen wier asielverzoek wordt afgewezen dit recht ontberen. De goedkoopste manier om deze discriminatie op te heffen is het afschaffen van hoger beroep over de hele linie.

D.C. CATH, Universiteit Leiden

Voor veel Nederlanders verschilt het beeld dat ze hebben van de prehistorie niet wezenlijk van dat uit de vorige eeuw van een pas ontdekte stam in de binnenlanden van Afrika.

L.B.M. VERHART, Universiteit Leiden

Creativiteit is het vermogen tot herordenen.

H. ASKES, TU Delft