RADIO VAN TOEN

Van de laatste hoorspelstudio van Hilversum was niet veel meer over toen de fotograaf er eind 1996 poolshoogte kwam nemen. Maar de grindbak, die zo vaak dienst had gedaan om knersende voetstappen op het tuinpad te maken, stond er nog wel. Ook de deur, de trap, het piepende tuinhekje en het losse autoportier ontbraken niet. En op de grond lag een verfrommeld hoopje geluidsband – niet voor de symboliek, maar voor het geluid van ritselende herfstbladeren. Verder was de studio, in het oude KRO-gebouw, al goeddeels onttakeld. Zelfs de droge akoestiek, zo onontbeerlijk voor het genre, zou binnenkort door het aanbrengen van gipsplaten verdwijnen.

Uit de meer dan vijfduizend hoorspelen die in het Nederlands Audiovisueel Archief bewaard zijn gebleven, zijn er dertien gekozen voor de nieuwe cd-serie Uit de Schatkamer van de Nederlandse Radio. De oudste opname is van 1957, en de meest recente is van 1994: het burleske spektakel Freddy's droomshow, door Hans van Hechten geschreven en geregisseerd door de TROS. Het was dan ook vooral de TROS die de hoorspeltraditie nog tot begin jaren negentig levend hield – met bewerkte romans, gedramatiseerde kunstenaarsbiografieën en vingeroefeningen van nieuw schrijftalent. Veel daarvan werd veroorzaakt door de geestdriftige hoorspelpropagandiste en -producer Marlies Cordia die in 1988 zelfs de Reiss-microfoon kreeg voor een imposante reeks Vestdijk-bewerkingen. Maar acht jaar later gaf ook zij de strijd op; de meeste omroepbazen vonden het niet meer nodig nog langer in hoorspelen te investeren. Rond diezelfde tijd werd het vaste hoorspeluur op zondagmiddag op Radio 4, het laatste bastion van het genre, door de hoogmogenden geschrapt. Nieuwe producties zijn vandaag de dag incidenten.

Zo sluit de cd-serie van het NAA, met een startsubsidie van de NOS, een glorieus tijdperk af. Bij de eerste dertien uitgaven zijn komedies, thrillers, romans en biografieën (ƒ 24,95 per cd). ,,Deze catalogus moet uitgroeien tot een voor iedereen toegankelijke hoorspelbibliotheek'', aldus het NAA, ,,met een steeds groeiende verzameling hoorspelen in alle genres.''

    • Henk van Gelder