Rabobank sluit eerste eigen CAO

De Rabobank heeft als eerste bank in Nederland een eigen CAO afgesloten. De directie en de vakbonden tekenden gisteravond een akkoord over de arbeidsvoorwaarden van 44.000 werknemers.

De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar en gaat per 1 juni in. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 4 procent, waarvan 0,25 procentpunt per 1 januari 2001.

Met de nieuwe CAO is de Rabobank de eerste van de vijf grote banken in Nederland met een arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het eigen bedrijf. Net als ABN Amro, ING, Fortis en SNS nam de Rabobank vorig jaar afscheid van de CAO die gold voor de gehele bankensector (120.000 werknemers). De grootbanken willen de arbeidsvoorwaarden meer toesnijden op de eigen behoeften.

Komende week gaan ABN Amro, ING, Fortis en SNS met de bonden om de tafel zitten. De kleinere banken, met samen 8.000 werknemers, proberen nog wel een collectieve CAO af te sluiten. De onderhandelingen hierover zijn echter opgeschort sinds de bonden begin mei uit het overleg stapten.De vakbonden bij de Rabobank zijn opgetogen over het onderhandelingsresultaat. ,,Vragen is dit jaar inderdaad krijgen'', zegt bestuurder Erna van de Rijdt, die de CAO namens vakbond De Unie ondertekende. ,,Een goed voorbeeld doet volgen'', meent zij, doelend op nog te sluiten CAO's in het bankwezen.

Directeur personeel André van Iersel, die de onderhandelingen namens de Rabobank leidde, is trots op het principe-akkoord. Volgens hem biedt de eigen overeenkomst mogelijkheden die in een collectieve CAO voor het bankwezen ondenkbaar waren.

Zo heeft de Rabo afspraken gemaakt over verruiming van de mogelijkheden voor werknemers om – in overleg met de leidinggevende – langer of korter te werken dan de standaardwerkweek van 36 uur. Tevens is de mogelijkheid van een sabbatsverlof van 13 weken geschapen en kunnen vrije dagen langer worden opgespaard. Personeel mag ook tien vrije dagen per jaar kopen of verkopen. Ook de regelingen voor kinderopvang en telewerken worden verruimd.

Van Iersel verwacht dat de loonsverhoging in de volgende CAO lager uitvalt. Hij baseert zich daarbij op de groeiprognoses die De Nederlandsche Bank voor volgend jaar heeft opgesteld..