PvdA: recht op aanpassen van werkplek

De PvdA wil dat zieke en arbeidsongeschikte werknemers het wettelijk recht krijgen op aangepast werk of een aangepaste werkplek.

Dit recht moet bij de werkgever afgedwongen kunnen worden, zo bepleitte PvdA-fractievoorzitter Melkert vanmorgen tijdens een symposium in Utrecht. ,,In de VS werkt dat recht op werkaanpassing uiterst effectief'', aldus Melkert. De PvdA vindt dat dit wettelijk recht moet worden opgenomen in een wet tot verbod op discriminatie van gehandicapten, die in voorbereiding is. Het voorstel van de PvdA heeft ook betrekking op gehandicapte sollicitanten.

De Amsterdamse jurist A. Hendriks concludeerde begin dit jaar in een promotieonderzoek al dat Nederland wat betreft wetgeving voor arbeidsgehandicapten achterloopt. Als een bedrijf weigert een sollicitant met een handicap aan te nemen, is daar nu niets tegen te doen. Toch is Nederland volgens de grondwet en internationale verdragen verplicht om voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt te zorgen. Landen als de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland hebben wel dergelijke wetgeving. Volgens Hendriks heeft in de VS meer dan de helft van de arbeidsgehandicapten (mensen met een handicap die werken bemoeilijkt) een baan. In Nederland is dat nauwelijks een kwart.

In de Verenigde Staten moeten werkgevers zelf de aanpassingen betalen. Volgens de PvdA is dat in Nederland niet nodig, omdat er genoeg geld beschikbaar is in het kader van de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA). Deze wet regelt onder meer subsidie voor veranderingen van de werkplek en stelt werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen voor vijf jaar vrij van het doorbetalen van ziekengeld voor de werknemer. Maar in de praktijk blijkt weinig van deze subsidiemogelijkheden gebruik te worden gemaakt. Door een wettelijke recht op reïntegratie worden werkgevers verplicht van deze regelingen gebruik te maken.

De PvdA verwacht ook dat met zo'n wet werkgevers en zieke werknemers eerder met elkaar in onderhandeling gaan over werkaanpassing. Daarmee zou de instroom in de WAO kunnen worden beperkt. Het kabinet wil werkgevers middels sancties ook meer aansporen om in het eerste ziektejaar meer te doen voor werknemers. De PvdA is hier voorstander van, maar vindt dit niet ver genoeg gaan.