PROBLEEMWIJKEN

Van elf stadswijken in Nederland heeft het ministerie van VROM vastgesteld dat zich daar bijzondere problemen voordoen. Het zijn wijken ,,met gecombineerde problemen en weinig positieve aanknopingspunten voor verbetering'', zoals het in een ambtelijke notitie heette. In de `probleemwijken' doen zich zowel sociale problemen voor (veel bewoners met een lage opleiding en een laag inkomen) als ook algemene problemen met overlast en onveiligheid. Ze zijn bovendien weinig aantrekkelijk voor investeerders, omdat de bewoners met een hogere koopkracht wegtrekken of al uit de wijk verdwenen zijn. Vernieuwing van de wijken is volgens het ministerie in het algemeen het antwoord op de problemen. In een aantal gevallen is de aanpak van de wijken al begonnen.

Het gaat om de volgende wijken.