OVERHEID GEEFT MARKT DE RUIMTE

In het verleden was bij volkshuisvesting de verhouding tussen overheid en markt eenvoudig: de ambtenaren bedachten de wijken, de bouwers en projectontwikkelaars zetten ze neer. Veel overleg was er niet, inspraak van (toekomstige) bewoners al helemaal niet.

Aan die situatie wil het kabinet een einde maken. Nu de grote nieuwbouwoperatie Vinex in volle gang is, wreekt zich het gebrek aan flexibiliteit en het tekortschietende overzicht vanuit de rijksoverheid. Veel Vinex-wijken liggen onder vuur wegens hun te eentonige bouw, bijgenaamd de `witte schimmel'.

Bij de komende nieuwbouwoperatie, die voor 2010 een miljoen nieuwe huizen moet opleveren, wil het kabinet dat marktpartijen (projectontwikkelaars, corporaties) meer zelf kunnen beslissen, maar dan ook een grotere verantwoordelijkheid dragen. Om die vrijheid in goede banen te leiden, wil de rijksoverheid nauwgezet toezicht houden op de manier waarop het woonbeleid wordt uitgevoerd.