NOTA WONEN

Meer zeggenschap voor bewoners, of het nu gaat om koopwoningen of om huurpanden. Dat is de centrale boodschap van de (ontwerp)nota Wonen, die vorige week is gepubliceerd door de bewindslieden van het ministerie van VROM.

Een miljoen woningen er bij Tot 2010 zullen er in Nederland een miljoen huizen bij moeten komen. Om plaats te maken voor nieuwbouw zal een deel van de bestaande bebouwing worden gesloopt. Ook zullen woningen worden samengevoegd. De totale investering kost naar verwachting 340 miljard gulden, waarvan een groot deel moet worden opgebracht door marktpartijen.

Revitalisering van de stad Onder de noemer Stedelijke Vernieuwing moet het wonen in de stad weer aantrekkelijk worden gemaakt. Tot 2010 worden in de steden 600.000 nieuwe woningen gebouwd en 225.000 huizen gesloopt. Zo'n 150.000 woningen zullen worden samengevoegd tot ruimere huizen.

Behoud van het platteland In de dorpen en het landelijk gebied komen tot 2010 400.000 nieuwe woningen. Om daar plaats voor te maken, zullen door sloop en samenvoeging circa 80.000 woningen verdwijnen. De druk op het landelijke gebied moet zo laag mogelijk blijven.

Eigen woning Rond 2010 moet 65 procent van het woningenbestand bestaan uit koophuizen. Nu is dat iets meer dan 50 procent. Om die groei te bereiken, zullen de komende jaren ten minste 700.000 huurwoningen worden verkocht.

Minder regels huurders Ook mensen die blijven huren, krijgen meer zeggenschap over hun woning. Zo verdwijnt de regel dat de huurwoning bij vertrek in originele staat moet worden teruggebracht.

Versoepeling bouwregels Een aantal eisen uit het Bouwbesluit wordt geschrapt of aangepast. Zo gaat de minimumhoogte van plafonds van 2.40 naar 2.60 meter en wordt bekeken of de breedte van nieuwbouwhuizen kan worden vergroot van 5 of 5.40 meter naar 6 meter.

Huursubsidie blijft Zwakkere groepen in de samenleving kunnen blijven rekenen op een tegemoetkoming via huursubsidie. De gemiddelde huurontwikkeling gaat naar inflatieniveau.

De nota Wonen nota is te lezen via www.nrc.nl/DenHaag. De nota is verkrijgbaar bij het Distributiecentrum van het ministerie van VROM, 09 00 08 52 of via Internet: www.minvrom.nl