Nettowinst Van der Moolen verdubbeld

Hoekmansbedrijf Van der Moolen heeft de nettowinst in het eerste kwartaal met 106 procent zien stijgen tot ruim 81 miljoen gulden. De omzet klom met 138 procent tot bijna 260 miljoen. Het bedrijf verwacht over heel 2000 een winststijging van 25 procent. Vooral in Duitsland stegen de opbrengsten spectaculair.