Joods Congres wil sancties in Nederland

Nederlandse banken en de Amsterdamse effectenbeurs moeten binnen dertig dagen een akkoord bereiken over schadeclaims van slachtoffers van de holocaust. Zoniet, dan worden zij doelwit van sancties die hun financiële belangen in de Verenigde Staten schaden. Het ultimatum is afkomstig van het Joods Wereld Congres (WJC). De Joodse organisatie heeft een New Yorkse holocaust-commissie gevraagd het ultimatum en de daaraan verbonden sancties over te nemen. De kwestie komt vandaag aan de orde tijdens een hoorzitting van die commissie. WJC-voorzitter Elan Steinberg noemde ABN Amro, ING en de Amsterdamse beurs als Nederlandse instellinge die gehoor moeten geven aan het ultimatum.