ING rekent op 15 procent toename van de winst

De resultaten van ING ontwikkelen zich zo gunstig dat de bankverzekeraar zijn winstverwachting voor dit jaar heeft opgeschroefd van een winstgroei van 10 procent naar een winstgroei van 15 procent. Aan de vuurwerkramp in Enschede verwacht ING 35 miljoen euro tot 40 miljoen euro aan schade-uitkeringen kwijt te zijn, tegen een totale door verzekeraars geraamde schade van 270 miljoen euro.

Dit blijkt uit de cijfers die ING vanmiddag heeft vrijgegeven over het eerste kwartaal van dit jaar. De winst per aandeel is in dit eerste kwartaal gestegen met 32 procent ten opzichte van een jaar geleden. Alle activiteiten droegen volgens ING bij aan de resultaatverbetering, maar het zwaartepunt van de hogere winst lag vooral bij de handelsactiviteiten op de financiële markten.

De provisies bij het bankbedrijf stegen met 60,1 procent tot 996 miljoen euro, en het resultaat uit financiële transacties steeg met 144,1 procent tot 459 miljoen euro. Samen namen deze twee posten 94 procent van de groei van de baten bij het bancaire bedrijf voor hun rekening.

De totale bancaire baten groeiden met 29,1 procent naar 3.047 miljoen euro, tegen lasten die stegen met 21,6 procent naar 2.246 miljoen euro. Daardoor nam het resultaat voor belastingen van het bankbedrijf met 55,8 procent toe tot 801 miljoen euro. Het nettoresultaat steeg met 44,9 procent tot 497 miljoen.

Bij de verzekeringstak steeg het resultaat voor belastingen bij schadeverzekeringen sterk, met 70,3 procent, tot 63 miljoen euro.

Omdat ook het resultaat van levensverzekeringen en algemene verzekeringen flink toenam, was het totale resultaat voor belastingen van de verzekeringstak 29 procent hoger op 659 miljoen euro.

Het totale resultaat voor belastingen bedroeg 1.460 miljoen euro, een stijging van 42,4 procent. Hogere belastingafdracht en een hogere afdracht aan derden zorgden er voor dat de nettowinst met 32 procent steeg tot 1.023 miljoen euro. Het aandeel ING daalde vanmorgen met 1 procent in reactie op het nieuws, maar was in de loop naar gisteren al fors gestegen. Volgens analisten waren de ING-cijfers goed, maar had de markt er al op gerekend.