Goed gedrag

Het Amsterdamse Vervoerbedrijf (GVB) overweegt goed gedrag van scholieren in tram, bus en metro te belonen met een korting van hun abonnementstarief (NRC Handelsblad, 18 mei). Het achterwege laten van slecht gedrag wordt daarmee derhalve opgewaardeerd tot goed gedrag.

De eerste associatie bij lezing van dit bericht was met de `omkering van waarden', zoals die bij het carnaval tot uiting komt: wat maatschappelijk onaanvaardbaar is, wordt – voor enkele dagen – als vanzelfsprekend getolereerd als ludiek aspect, behorend bij dat feest. De ontsnapping uit het keurslijf van ge- en verboden, waarbij even alles getolereerd is wat `God verboden heeft'. Hiermede houdt de vergelijking met carnaval echter geheel op: het GVB – en mét haar de Nederlandse samenleving – lijkt het moede hoofd in de schoot gelegd te heben en onmaatschappelijk gedrag als `erbij behorend en permanent' te aanvaarden en het nalaten ervan `in arren moede' ook nog te willen honoreren. Illustratie tevens van het uithollingsproces, waaraan de samenleving onderhevig is. Wie zich in het openbaar vervoer altijd normaal gedraagt, hoeft niet op korting te rekenen.

    • Dr. H. van der Loo