GEVECHT TUSSEN TUIN EN NATUUR

Burgers willen wonen in een dorp, de overheid wil hen vasthouden in de stad. Die tegenstrijdigheid beheerst het volkshuisvestingsbeleid. Hoe kan worden voldaan aan de groeiende behoefte van mensen aan ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur?

Het antwoord is door vorige kabinetten al gegeven: de stad moet weer aantrekkelijk worden om in te wonen. Onder de noemer Stedelijke Vernieuwing begint binnenkort een miljardenoperatie, waarbij grote èn kleine gemeenten ingrijpend worden aangepast. Belangrijk onderdeel van die vernieuwingsplannen is de huisvesting. Tot 2010 komen er in de steden honderdduizenden nieuwe huizen, vaak op de plek van bestaande bebouwing.

In vergelijking met de steden lijken de problemen van het platteland verwaarloosbaar. Toch signaleert het kabinet in de nota Wonen ook hier negatieve ontwikkelingen. Zo zijn er dorpen waar de prijzen van huizen fors worden opgedreven door de komst van woningzoekenden vanuit de steden, terwijl in andere plattelandsgemeenten juist leegloop dreigt.