Generaal Bundeswehr ontslagen

De Duitse minister van Defensie, Rudolf Scharping, heeft de inspecteur-generaal van de Bundeswehr vervroegd met pensioen gestuurd naar aanleiding van diens kritiek op Scharpings hervormingsplannen.

De minister kondigde gisteren een drastische verkleining van het aantal soldaten aan, van 340.000 tot minder dat 280.000. Ook zei hij dat de dienstplicht blijft bestaan.

Scharpings plannen gaan minder ver dan die van de commissie-Weizsäcker, die het aantal militairen wilde terugbrengen naar 240.000, van wie op termijn slechts 30.000 dienstplichtigen. Maar de precieze invulling van zijn plannen wil Scharping eerst bespreken in het kabinet en de regeringsfracties van SPD en Groenen. Op 14 juni zal de regering van bondskanselier Gerhard Schröder haar definitieve oordeel over de hervorming van het Duitse leger geven.

Inspecteur-generaal Hans-Peter von Kirchbach, de eerste vertegenwoordiger van de troepen, had op verzoek van minister Scharping een eigen voorstel ontwikkeld, dat minder radicaal was dan de plannen van Weizsäcker. Volgens Kirchbach zou het leger moeten worden gereduceerd tot ruim 290.000 soldaten, van wie 84.000 dienstplichtigen. Scharping vindt dat echter zeker 10.000 tot 20.000 dienstplichtigen te veel. Tussen Scharping en Kirchbach, die nog door de vorige regering-Kohl is benoemd, bestond al langer verschil van mening over hervorming van het leger. Kirchbach wordt opgevolgd door generaal Harald Kujat, een hardere man die geldt als een politiek-militair strateeg.

Scharping ontkent dat hij de voorstellen van Weizsäcker controversieel vindt. Met de analyse van de commissie, dat de Bundeswehr volstrekt verouderd is en niet aan haar Europese en NAVO-verplichtingen kan voldoen, is de minister het eens. Het verdwijnen van de Koude Oorlog en de toenemende behoefte om deel te nemen aan internationale crisispreventie vereisen een grondige herstructurering van het leger, aldus Scharping. Hij deelt de opvatting van de commissie dat de dienstplicht moet worden gehandhaafd, omdat de veiligheidssituatie dit vereist. Een leger met dienstplichtige soldaten en reservisten, die kunnen worden opgeroepen is veel beweeglijker. Daarom moet het aantal dienstplichtigen naar zijn opvatting hoger zijn dan 30.000.

Scharping zei desgevraagd dat de hervorming van het leger, wat Duitsland betreft, nauwelijks gevolgen zal hebben voor het Nederlands-Duitse korps in Münster. In het korps van 36.000 man is nagenoeg de hele Nederlandse landmacht ondergebracht. ,,Wij willen het korps graag behouden'', zei Scharping. Onduidelijk is het de minister of Nederland zelf de deelname wil voortzetten. Wel zullen de staven van het korps zodanig moeten uitgerust dat ze in de toekomst ook bij internationale operaties kunnen worden ingezet, aldus Scharping.

    • Michèle de Waard