Gelderland dwingt hulp dorp af bij ontzanding

Gelderland gaat de gemeente West Maas en Waal bestuurlijk dwingen mee te werken aan de grootschalige ontzanding bij het kerkdorp Maasbommel. Dat hebben gedeputeerde staten gistermiddag bekendgemaakt.

De ontzanding bij Maasbommel, locatie F3B geheten, is al jaren een splijtzwam in Gelderland: op lokaal niveau zijn politiek en bevolking fel tegen, op provinciaal niveau is men (in meerderheid en na veel discussies) voorstander. Het zandgat moet de komende jaren 36 miljoen ton industriezand opleveren, iets meer dan de helft van de hoeveelheid zand die Gelderland tot 2008 moet leveren.

GS starten nu een Nimby-procedure. Nimby staat voor Not in my Backyard, en is een dwangmaatregel waarmee Gelderland West Maas en Waal kan dwingen medewerking te verlenen aan de ontzanding. Tot nu toe heeft de gemeente dat geweigerd. Het is voor het eerst in Nederland dat de Nimby-procedure wordt gestart.

Volgens de provincie staan er geen andere mogelijkheden meer open. GS besloten tot de procedure na een advies in die richting van voormalig staatssecretaris G. Brokx, die was ingeschakeld als bemiddelaar. Brokx hoorde evenwel de tegenstanders van de ontzanding niet en stond volgens de gemeente West Maas en Waal te weinig stil bij de aspecten van veiligheid. De tegenstanders van F3B zijn van mening dat er ter plekke een gevaarlijke situatie ontstaat wanneer het zandgat (ter grootte van veertig voetbalvelden) is uitgegraven. Het dorp Maasbommel is dan aan drie zijden omgeven door water.

West Maas en Waal heeft inmiddels laten weten dat het zal onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de Nimby-procedure juridisch tegen te houden. Daartoe zouden nog kansen bestaan, aldus een woordvoerder.

De procedure zal naar verwachting zo'n anderhalf jaar duren. Gelderland dringt er bij het rijk op aan met de meeste spoed buitendijks ontzanden in de uiterwaarden mogelijk te maken. Het unanieme collegebesluit kan overigens verstrekkende politieke gevolgen hebben. Het is mogelijk dat Gedeputeerde Staten hun vertrouwen in het provinciebestuur opzeggen, waardoor het college valt. Provinciale Staten van Gelderland komen op 21 juni weer bij elkaar.