FNV: Veel agressie tegen klokkenluider bij werkgever

Werknemers die bij hun werkgevers een misstand aan de orde stellen worden vaak ontslagen, belanden in de ziektewet of worden geschorst. Overheden en bedrijven reageren doorgaans agressief tegen deze `klokkenluiders'. Dat concludeert de vakcentrale FNV in een vandaag verschenen rapport dat is gebaseerd op meldingen bij haar telefonische meldlijn voor klokkenluiders. In april konden werknemers die een misstand aan de kaak probeerden te stellen zich hier – drie dagen lang – melden.

Bij de FNV-lijn meldden zich uiteindelijk 159 mensen, van wie de vakcentrale er 119 als `echte' klokkenluiders zegt te beschouwen. Tweederde werkt of werkte bij de overheid, de rest in het bedrijfsleven. Van hen werd veertig procent ontslagen, 35 procent kwam in de ziektewet en acht procent kreeg een schorsing.

Een politieagent die de verdwijning van in beslag genomen goederen ter waarde van duizenden guldens aan de kaak stelde was bedreigd. Hij meldde zich uiteindelijk ziek. Een werknemer bij een instelling die fraude bij de directie meldde kreeg ontslag. Een touringcarchauffeur die bij zijn werkgever aankaartte dat hij gedwongen werd de rijtijdenwet te overtreden werd overgeplaatst naar de korte schoolritten.

FNV-bestuurder H. Muller noemde klokkenluiders vanmorgen ,,helden van het algemeen belang''. Muller: ,,Wat duidelijk wordt uit deze rapportage, is dat er veel meer van deze kleine helden rondlopen dan wij wisten.''

Een wettelijke bescherming voor klokkenluidende ambtenaren is onderwerp van discussie tussen regering en parlement. De FNV vindt dat er ook maatregelen moeten worden genomen voor het bedrijfsleven. De PvdA, GroenLinks en de SP zijn het hiermee eens.

Werknemers die een misstand naar buiten brengen krijgen nu nog meestal weinig steun bij rechters. Die keuren meestal de ontslagaanvragen goed omdat de desbetreffende werknemers de geheimhoudingsplicht hebben geschonden.