Exportsubsidies Derde Wereld blijven

Er komt voorlopig geen einde aan de ontwikkelingshulp waarbij arme landen geld krijgen om producten van Nederlandse bedrijven aan te schaffen. Hoewel minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking tegen deze vorm van hulp is, wil zij het 330 miljoen gulden kostende programma pas afschaffen als andere westerse landen dat ook doen.

Alle landen die ontwikkelingshulp geven, stellen als eis dat een deel van die hulp naar het eigen bedrijfsleven moet vloeien. Nederlandse bedrijven zeggen dat het oneerlijk is als Nederland als enige deze eis laat vallen. Herfkens zegde de Kamer gisteren toe dat Nederland niet als enige de hulp zal `ontbinden'. Pas als voldoende andere landen hun hulp loskoppelen van het nationale bedrijfsleven, doet Nederland mee. Overigens heeft Herfkens goede hoop dat snel een aantal landen daartoe overgaat. Onder meer in Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen zouden haar collega's soortgelijke pleidooien houden.