`Eerder uit cel naar huis moet kunnen'

Minister Korthals (Justitie) blijft er bij dat gedetineerden soms een aantal dagen eerder naar huis gestuurd moeten kunnen worden als er een piek is in het `gevangenenaanbod'. Dat geldt ook tijdens het Europees kampioenschap voetbal, dat op 10 juni begint.

Voor Euro2000 worden wel 406 cellen, voornamelijk in Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch, gereserveerd met het oog op rellen.

Korthals is zeven weken geleden al op het matje geroepen in de Tweede Kamer, omdat gedetineerden soms hun straf niet helemaal tot op de dag nauwkeurig bleken uit te hoeven zitten. Een poging van het Kamerlid Rietkerk (CDA) om de Kamer te verlokken tot de uitspraak dat er `geen gedetineerden meer vervroegd mogen worden heengezonden, zeker niet in tijden van een cellenoverschot', stuitte gisteren op een scherpe reactie van de bewindsman. Hij verweet Rietkerk weinig van de rechtsstaat te begrijpen. Een mogelijkheid om gedetineerden wegens dwingende omstandigheden vervroegd naar huis te sturen is er altijd geweest en moet er blijven, meent Korthals. Hij kreeg daarbij steun van het Kamerlid Nicolaï (VVD), die er op wees dat het vrijwel gegarandeerd afdekken van een cellentekort jaarlijks 40 miljoen gulden extra zou kosten, een bedrag waarvoor ook het CDA geen dekking kan aangeven. Dittrich (D66) heeft begrip voor dat dilemma, maar hij vindt het onacceptabel als gedetineerden weg worden gestuurd wegens personeelstekort in justitiële inrichtingen, terwijl er genoeg cellen zijn.

Rietkerk maakt zich ook zorgen over berichten dat justitie geen mensen rond en tijdens het EK in de cel zet, om ruimte vrij te houden voor hooligans. Volgens Korthals is echter sprake van `verstandig beleid', omdat mensen die nog een straf tegoed hebben, gespreid zullen worden opgepakt, om zo celcapaciteit uit te sparen. Korthals benadrukte echter dat niemand zijn straf zal ontlopen.

De sterk vergrote inzet van politie tijdens het EK mag er echter niet toe leiden dat er minder wordt gecontroleerd op illegale arbeid, vindt de Tweede Kamer. Dat bleek gisteren tijdens een overleg met de ministers Vermeend (Sociale Zaken) en De Vries (Binnenlandse Zaken). Vermeend zegt geen garanties te kunnen geven dat de controle onveranderd wordt gecontinueerd, omdat ook de Vreemdelingenpolitie een forse taak heeft tijdens het EK. Verscheidene fractiewoordvoerders vindt het onverteerbaar dat illegale arbeiders en koppelbazen een aantal weken kennelijk `vrij spel krijgen'. Vermeend zegde hierover snel overleg toe.