Economie blijft in hoge versnelling

De Nederlandse economie blijft sterk presteren. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de toename van het bruto binnenlands product (bbp) 4,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Het is de tweede maal achtereen dat de economie met meer dan 4 procent groeit. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei 4,6 procent.

Het cijfer was iets lager dan analisten hadden voorzien. Investeringen, die met 4,9 procent op jaarbasis toenamen, en consumptieve bestedingen door huishoudens die met 4,7 procent stegen stimuleerden de economische groei in het eerste kwartaal. Overheidsuitgaven, die met 2,3 procent toenamen, en de buitenlandse handel waren een lichte rem op de economische groei. De export nam in het eerste kwartaal toe met 6,7 procent, tegen een groei van de invoer met 7,4 procent.

B. van den Berg van het Economisch Bureau van ABN Amro zei vanmorgen dat het cijfer over het eerste kwartaal de indruk geeft dat de raming van het Centraal Planbureau, 4,25 procent groei in geheel 2000, waarschijnlijk net niet gehaald zal worden. Zelf raamt ABN Amro gemiddeld 3,8 procent groei voor het lopende jaar.

Opvallend in het eerste kwartaal is de prijscomponent van het bbp. Het CBS geeft aan dat de zogenoemde bbp-deflator, waarmee de volumegroei van het bbp wordt vastgesteld, in het eerste kwartaal 2,2 procent bedroeg. Deze inflatiemaatstaf is de hoogste sinds het eerste kwartaal van 1998. Destijds groeide de economie ook zeer hard, met 4,9 procent.

De particuliere consumptie steeg in het eerste kwartaal vooral met betrekking tot duurzame consumptiegoederen. Daaraan werd 7,7 procent meer besteed. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen groeiden slechts met 3,1 procent.

Van kwartaal op kwartaal bedroeg de economische groei in Nederland 0,6 procent. In Frankrijk werd vanmorgen een kwartaalgroeicijfer gepubliceerd van 0,7 procent over het eerste kwartaal. Daarmee ligt de economische groei in geheel 2000 volgens analisten rondom de 3,5 procent.

Eerder publiceerde de Bundesbank een eerste raming voor de Duitse economische groei. Die bedroeg 0,75 procent in het eerste kwartaal – ten opzichte van het vorige kwartaal – en 2,25 procent op jaarbasis. De Duitse groei viel veel analisten mee, de Franse en ook de Nederlandse cijfers waren vanmorgen daarentegen wat lager dan in het algemeen werd verwacht. Voor geheel euroland wordt door de Europese Commissie en het Internationale Monetaire Fonds dit jaar een groei voorspeld van tussen 3,25 procent en 3,5 procent.