BOUWEN VOOR DOELGROEPEN

In het nieuwe volkshuisvestingsbeleid heeft het kabinet de corporaties een sleutelrol toebedeeld. In plaats van grossier in huurwoningen voor de zwakkeren in de samenleving moeten corporaties op verschillende smaken afgestemde `woonproducten' leveren. Aan de kritiek van veel corporaties dat de grootschalige Vinex-nieuwbouw aan de randen van de stad hun huizen in de binnensteden doet leegstromen, heeft staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting geen boodschap, zo blijkt uit de nota Wonen. Corporaties moeten er zelf voor zorgen dat hun woningen weer aantrekkelijk worden – falen ze daarin, dan behoudt de overheid zich het recht voor om prestaties af te dwingen.

Een belangrijke doelgroep waarop de corporaties zich de komende jaren moeten richten, is de snel groeiende groep ouderen. Daarbij is niet alleen het belang van de ouderen zelf gediend (die graag zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen), maar ook de overheid heeft er baat bij, omdat zo de kosten van gezondheidszorg beperkt worden.