Betoging tegen keizer van Japan

Naar schatting hondervijftig oud-Indiëgangers hebben gisteren voor het Binnenhof in Den Haag geprotesteerd tegen het staatsbezoek van het keizerlijk paar uit Japan.

Keizer Akihito en keizerin Michiko werden gistermiddag onthaald op een regeringslunch in de Ridderzaal in Den Haag. Op hetzelfde ogenblik eisten de demonstranten financiële compensatie voor het oorlogsleed dat Japan heeft veroorzaakt in de interneringskampen in het toenmalig Nederlands-Indië.

Op het Binnenhof kreeg het keizerlijk paar een onthaal met boegeroep. De Stichting Japanse Ereschulden (SJE) vindt dat, als keizer Akihito excuses aanbiedt, er ook financiële genoegdoening moet komen. De keizer zei tijdens een staatsbanket met koningin Beatrix eergisteren ,,oprecht bedroefd'' te zijn dat Japan en Nederland ,,zo met elkaar in conflict moesten raken in de Tweede Wereldoorlog''. Premier Obuchi van Japan had voorafgaand aan het keizerlijk bezoek al zijn ,,oprechte excuses'' aangeboden aan de slachtoffers.

De oud-Indiëgangers hadden zich eerder bij het Artikel 1-monument aan het Hofplein laten toespreken door SJE-voorzitter B. Bouman. Die zei dat in het moderne Japan censuur plaatsvindt die in nazi-Duitsland niet zou hebben misstaan. Ook signaleerde hij een toenemend extreem-rechts georiënteerd nationalisme in Japan.

Premier Kok sprak tijdens de lunch in de Ridderzaal zijn hoop uit dat de samenwerking tussen Nederland en Japan in de toekomst wordt versterkt. ,,Dat geldt ook voor herinneringen aan dramatische gebeurtenissen in ons gezamenlijk verleden; gebeurtenissen die groot leed en ernstige pijn hebben achtergelaten.'' Kok bedankte de Japanse regering voor de inspanningen en uitspraken in de richting van de Nederlandse oorlogsslachtoffers. ,,Ik wil op deze plaats memoreren hoezeer mij de ontmoeting met wijlen premier Obuchi tijdens mijn bezoek aan Japan in februari heeft gesterkt in de overtuiging dat wij, op volwassen wijze aandacht hebben willen geven en kunnen geven aan die betreurenswaardige episode in ons verleden en dat wij mede op basis daarvan nog nauwere betrekkingen tot stand zullen kunnen brengen.''

In Japanse hofkringen wordt het bezoek van Akihito en zijn vrouw nu al als een succes beschouwd. De gevreesde confrontatie met Nederlandse kampslachtoffers is uitgebleven.