Arabieren eisen zege op Israel op

De Arabische wereld heeft gisteren de Israelische terugtrekking uit Zuid-Libanon als overwinning voor alle Arabieren begroet. Israel zal zich ook terugtrekken uit een deel van het omstreden gebied van Shebaa.

De Arabische Liga stelde dat Israel zich nu ook uit de Syrische Hoogvlakte van Golan en Palestijnse gebieden moet terugtrekken, als het een alomvattende vrede wenst. Syrië, dat zelf nog 30.000 man troepen in Libanon heeft, reageerde nog nauwelijks. Israel ,,zal geen veiligheid genieten tot het zijn bezetting van Arabisch land beëindigt'', aldus een hoge regeringsfunctionaris. Libanon zelf heeft Iran bedankt voor zijn steun tijdens de Israelische bezetting. Iran en Syrië zijn de twee steunpilaren van de fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de Israelische terugtrekking. AFP, AP)

Onze correspondent in Israel voegt hieraan toe: Het Israelische leger heeft vannacht een stelling op de westelijke helling van de berg Hermon opgeblazen. Daar ligt het Shebaa-gebied, dat volgens Beiroet Libanees is maar volgens Jeruzalem onder het vredesoverleg met Syrië valt. Politieke kringen in de Israelische hoofdstad verduidelijkten vanmorgen dat premier Barak bereid is dat deel van het gebied op te geven dat volgens VN-kaarten van Libanon deel uitmaakt. Het zou slechts om een klein deel van dit stuk vruchtbare land gaan. Daarentegen meldde radio Israel vanmorgen dat Israels VN-ambassadeur heeft gezegd dat Israel het hele Shebaa-gebied zal ontruimen, om Hezbollah en Syrië het laatste voorwendsel te ontnemen om de strijd tegen Israel voort te zetten. Een geheim telegram met deze inhoud viel in handen van een correspondent van radio Israel. Aangenomen kan worden dat de correspondent van de inhoud van het telegram op de hoogte werd gesteld om de Israelische opinie voor te bereiden op opgave van het gebied. Toen de Britten en Fransen in 1923 de grens tussen Palestina en Libanon trokken werd het Shebaa-gebied aan Libanon toegewezen. In de jaren vijftig maakte Syrië zich er van meester waarna het in 1967 door Israel op de Syrische troepen werd veroverd.