Amsterdam heeft vragen aan Groen

De voormalige havenwethouder Harry Groen (VVD) heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling door vorig jaar voor 50.000 gulden een liefdadigheidsdiner te organiseren voor de Rob de Vilderstichting waarvan hij zelf bestuurslid is. Dat heeft het Amsterdams college van B en W in een brief aan de gemeenteraad meegedeeld.

Harry Groen trad in februari van dit jaar af als wethouder, nadat hij in opspraak was geraakt door vermeende fraude met reisdeclaraties. Sinds die tijd zit Groen in de VVD-raadsfractie.

Op een diner in 1998 van de Rob de Vilderstichting, dat fondsen werft voor kankeronderzoek, bood Groen in zijn functie van wethouder aan dat de gemeente Amsterdam het liefdadigheidsdiner in 1999 zou organiseren. Maar het hoofd Externe Betrekkingen van de gemeente gaf Groen te kennen dat het stadhuis dat niet uit de gemeentekas kon betalen, omdat anders het risico bestond van precedentwerking voor tal van andere liefdadigheidsorganisaties.

Groen wendde zich vervolgens tot directeur G. van den Heuvel van het Havenbedrijf. Volgens een rapport van de gemeentelijke adviesdienst heeft Groen de directeur van het havenbedrijf onder druk gezet om het diner te organiseren. De directeur van het Havenbedrijf bevond zich op dat moment in een conflict met de wethouder over diens plannen om directeuren te laten rouleren.

Maar volgens Harry Groen is het organiseren van het diner ,,een eigenstandige beslissing van het havenbedrijf geweest''. De organisatie van het diner zou volgens Groen goed zijn voor de public relations van het havenbedrijf.

Maar in het rapport van de gemeentelijke adviesdienst wordt een medewerker van het Havenbedrijf aangehaald die beweert dat de avond zich daar niet voor leende, ,,omdat de presentatie tijdens het diner betrekking moest hebben op oncologie''.

Het college van B en W zal het bedrag van 50.000 gulden niet op Groen verhalen, omdat hij ,,van dit alles geen persoonlijk voordeel heeft genoten''. De VVD-fractie spreekt volgende week over de kwestie. Volgens Groen staat zijn deelname aan de fractie niet ter discussie.