Zeppelins: de kamer ziet ze al vliegen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, zal het luchtruim zich spoedig vullen met reusachtige luchtschepen vol vracht en passagiers. De meeste fracties toonden zich gisteren tijdens overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) opgetogen over de mogelijkheden die moderne zeppelins bieden. Die zijn immers stil en niet schadelijk voor het milieu. Netelenbos zelf toonde zich nogal lauw, naar de smaak van de Kamerleden.

Niettemin ziet het er naar uit dat de zeppelins pas op zijn vroegst over vijf jaar in bedrijf zullen komen. Het voornaamste struikelblok is vooralsnog de veiligheid van de luchtschepen. De Rijksluchtvaartdienst (RLD) is op het ogenblik bezig met een jaren vergende certificeringsprocedure voor nieuwe luchtschepen.

,,Op dat punt doe ik nooit concessies'', aldus Netelenbos. ,,De dramatische ramp in Enschede leert dat je nooit concessies moet doen aan de veiligheid.'' Ook de Kamerleden konden zich overigens in dat standpunt vinden, al onderstreepten ze dat de moderne luchtschepen door de voortschrijdende techniek veel veiliger zijn dan de vooroorlogse. Daarmee gebeurden soms grote rampen, zoals met de Duitse `Hindenburg' in het Amerikaanse Lakehurst in 1937.

Verscheidene woordvoerders onderstreepten dat er ook vanuit het bedrijfsleven belangstelling bestaat voor nieuwe luchtschepen. In Lelystad werkt het consortium Rigid Airship Design aan een prototype zeppelin, dat in 2001 gereed moet zijn. Ook draagt een Nederlands bedrijf bij aan de ontwikkeling van grote nieuwe luchtschepen in Duitsland. In de bloemenwereld bestaat voorts interesse in zeppelins. Die zouden grote hoeveelheden bloemen tegen geringe kosten kunnen vervoeren. De politie heeft eveneens belangstelling.

De meeste fracties stelden dat de overheid initiatieven voor de ontwikkeling van de luchtschepen moet aanmoedigen, ook in financieel opzicht. Netelenbos verklaarde echter nadrukkelijk dat ze er niet voor voelde het onlangs opgerichte Platform Luchtschepen meteen al van een subsidie te voorzien.