Winst van beursbedrijf Rai valt terug

Amsterdam Rai heeft zijn winst over 1999 aanzienlijk zien slinken. Boekte het beurzen- en congressencomplex in 1998 nog een nettowinst van meer dan 6 miljoen gulden, vorig jaar kwam dat cijfer uit op ruim 2 miljoen gulden. De omzet nam wel licht toe, en ging van 396 miljoen naar 407 miljoen gulden.

Het resultaat werd vooral gedrukt door een aantal herstructureringsmaatregelen die de Rai doorvoerde. Ook het gegeven dat in oneven jaren traditioneel minder beurzen gepland staan, droeg negatief bij aan het resultaat. Vooral in de eerste helft van het jaar had het complex met tegenvallende resultaten te kampen.

De overbekende consumentenbeurzen als de Huishoudbeurs, MotoRai en de Klassieke AutoRai trokken bovendien minder bezoekers dan verwacht. In totaal bezochten bijna 2,2 miljoen mensen een congres of beurs die op het terrein werd georganiseerd. Naast de drie eerder genoemde beurzen hadden er nog 75 andere plaats op het terrein. Er werden 869 congressen en symposia gehouden.

De directie noemt de verwachtingen voor het lopende jaar zonder meer goed.